Nội dung ôn tập kiến thức - Lớp 1 (Tuần 10/5 đến 14/5/2021)

Quý phụ huynh tải tệp tài liệu ôn tập kiến thức: (Xem Đề 10) ; (Xem Đề 11) ; (Xem Đề 12) 

  1. Đề số 9:

 

 


 

  1. Đề số 10: 

 

 

 


  1. Đề số 11: 

 

 

 

 


 

  1. Đề số 12: 

 

 

 

 

Bài viết liên quan