Nội dung ôn tập kiến thức - Lớp 1 (Tuần 4/5 đến 7/5/2021)

Quý phụ huynh tải tệp tài liệu ôn tập kiến thức: (Xem Đề 6) ; (Xem Đề 7) ; (Xem Đề 8) 

  1. Đề số 5:


 

  1. Đề số 6: 


  1. Đề số 7: 

 

 

 

 

 


 

  1. Đề số 8: 

 

 

Bài viết liên quan