GIẢI SẢN PHẨM CNTT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 - 2018

Đoàn Tây Hồ đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải khuyến khích

Tài liệu đính kèm: Tải về

Đoàn Tây Hồ đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải khuyến khích

Bài viết liên quan