Tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 ngành GDĐT Tây Hồ trong đại dịch Covid 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như thuận tiện cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh năm học 2021-2022;  phòng GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai tại tất cả các trường mầm non hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bài viết liên quan