Chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn khối 2

Ngày 27/8/2020, các đồng chí giáo viên khối 2 đã tổ chức buổi chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn.

     Chuyên đề: Vận dụng phương pháp dạy học được áp dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới trong các môn học của lớp 2.

 

     Một số hình ảnh buổi chuyên đề của khối 2:

- Tiểu học An Dương -

Bài viết liên quan