Công văn gia hạn thẻ BHYT năm 2020

Trường Tiểu học An Dương thông báo: Thực hiện công văn số 351/BHXH- QLT của cơ quan BHXH quận Tây Hồ ngày 07/12/2019 về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2020, nhà trường xin thông báo tới quý vị Cha mẹ học sinh nội dung sau: Cơ quan BHXH thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2020, không in thẻ BHYT mới đối với thẻ BHYT không thay đổi thông tin. Các trường hợp khác thực hiện theo công văn. Vậy kính đề nghị quý vị giữ thẻ BHYT năm 2019 của con mình để dùng khi khám chữa bệnh. Trân trọng!

Bài viết liên quan