Công văn số 3330/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc thực hiện cao điểm tuyên pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục, ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội ban hành công văn số 3330/SGDĐT-CTTT về việc thực hiện cao điểm tuyên pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết văn bản:

 

Bài viết liên quan