Kết quả vòng loại quốc gia TIMO 2021-2022

Điểm chuẩn vào Vòng Chung kết quốc gia TIMO 2021-2022 như sau:

· Khối 1: 32 điểm

· Khối 2: 40 điểm

· Khối 3: 36 điểm

· Khối 4: 36 điểm

· Khối 5: 36 điểm

Tất cả thí sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn đủ điều kiện đăng ký dự thi tiếp vòng Chung kết quốc gia TIMO 2021-2022.

Bài viết liên quan