Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm An toàn giao thông

        Với sự cố gắng phấn đấu thi đua không ngừng nghỉ của các con học sinh trong các khối lớp. Kết thúc tuần học thứ 2 đã đem đến bao kết quả tốt đẹp cho cô trò từng lớp.

        Bạn nào cũng hào hứng đến trường với thứ 2 đầu tuần để con được chào cờ, tự hào lắm khi hát vang bài hát Quốc ca, cùng nhận cờ “Lớp nhất tuần”, cùng lắng nghe lời dặn dò của cô Hiệu trưởng và cùng rút kinh nghiệm những mặt chưa tốt để phấn đấu tốt hơn ở tuần học sau.

        Dưới đây là hình ảnh của các con được cô giáo Lê Chung Thủy ghi lại.