Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức giáo dục An toàn giao thông cho học sinh Tiểu học

        Thực hiện Công văn số 2814/SGDĐT-GDTH, hôm nay, BGH và 28 giáo viên nhà trường đã tham gia tập huấn nâng cao năng lực tổ chức giáo dục An toàn giao thông cho học sinh Tiểu học.

        Buổi buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp, các thầy cô giáo đã học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và tích luỹ được những phương pháp dạy học hay nhằm tích hợp cũng như giảng dạy hiệu quả nội dung này trong năm học 2022-2023.

 

 -Tháng 9/2022 - PHT -