cuộc thi vẽ tranh "Sải cánh ước mơ"

Hôm nay, trường Tiểu học An Dương rất vui mừng và tự hào khi những bức tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh “ Sải cánh ước mơ” cấp thành phố đã đạt được những giải cao. 
✏️ Trường TH An Dương đạt giải Tập thể 
✏️ Bạn Cao Vân Ngọc , lớp 5A1 - đạt giải A cấp thành phố.
✏️ Bạn Lê Thuỳ Chi, lớp 5A5- đạt giải C cấp thành phố.
Những bức tranh của các bạn thật tuyệt vời và ý tưởng thật đặc sắc, xin chúc mừng các con và cô giáo Mỹ thuật Linh Hà Vũ !

Hôm nay, trường Tiểu học An Dương rất vui mừng và tự hào khi những bức tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh “ Sải cánh ước mơ” cấp thành phố đã đạt được những giải cao. 
✏️ Trường TH An Dương đạt giải Tập thể 
✏️ Bạn Cao Vân Ngọc , lớp 5A1 - đạt giải A cấp thành phố.
✏️ Bạn Lê Thuỳ Chi, lớp 5A5- đạt giải C cấp thành phố.
Những bức tranh của các bạn thật tuyệt vời và ý tưởng thật đặc sắc, xin chúc mừng các con và cô giáo Mỹ thuật Linh Hà Vũ !

Bài viết liên quan