TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: NGÀY ĐẦU TIÊN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2022-2023

🎊 Hôm nay, ngày 01/07/2022, trường Tiểu học Tứ Liên thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023.

🌱 Trong buổi sáng đầu tiên, ban tuyển sinh đã trực và hỗ trợ phụ huynh trong việc nhập trực tuyến và chuẩn bị hồ sơ học sinh.

🎊 Nhà trường tiếp tục hỗ trợ phụ huynh đến nhập trực tuyến làm hồ sơ nhập học cho học sinh đến hết ngày 03/7/2022.

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi tuyển sinh trực tuyến ngày đầu tiên. ❤️❤️❤️