TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: THIẾU NHI ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ "KHÁM PHÁ HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA HÀ NỘI"

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, tiếp tục khẳng định những giá trị văn hóa, truyền thống ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời mở ra những cơ hội trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị. Từ đây, khu di sản bắt đầu một chặng đường mới trong công tác bảo tồn, với sứ mệnh gìn giữ di sản cho muôn đời sau.

Các bạn học sinh Liên Đội TH Tứ Liên hãy cùng khám phá Hoàng thành Thăng Long - Di tích lịch sử đặc biệt của Hà Nội.