24/08/18  Tin GD&ĐT  9827
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2017- 2018 và triển khai Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018- 2019. ( Khẳng định rõ những thành tích, những  hạn chế, tồn tại của ngành GD& ĐT quận năm học 2017- 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp khắc phục tồn tại để thực hiện hiệu ...
 29/05/18  Tin GD&ĐT  8944
Năm học 2017-2018 với nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; đổi mới công tác đánh giá trẻ”,ngày 23 tháng 05, phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ tổ chức “Ngày hội giao lưu, đánh giá trẻ 5 tuổi theo lĩnh vực phát triển” lần thứ 2- năm học  2017- 2018.