Trường tiểu học An Dương và công tác khử khuẩn chào đón ngày khai trường năm học 2020 - 2021

Ngày 1/9/2020, trường tiểu học An Dương hăng hái trong công tác vệ sinh, phun khử khuẩn... chuẩn bị chào đón các con học sinh bước vào năm học mới.

- Tiểu học An Dương - 

Bài viết liên quan